W naszej parafii wraz z Caritas Polska organizujemy za dwa tygodnie, 3 października niedzielę św. Franciszka pod hasłem „Dom dla Wszystkich”, podczas której chcemy odkrywać piękno otaczającego nas świata i uczyć się żyć z nim w harmonii.

24 niedziela zwykła, 12 września 2021 r.

Top