Różaniec

W modlitwie różańcowej odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach  życie Pana Jezusa oraz życie Jego Matki - Maryi Dziewicy. Życie Pana Jezusa i Maryi Panny wskaże drogę naszego postępowania, a słowami modlitwy upraszamy sobie i naszym bliźnim potrzebne łaski.

Sposób odmawiania (jeden z wariantów):

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę.
Zdrowaś Maryjo... Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję.
Zdrowaś Maryjo... Jezus, który niech w nas rozpala miłość.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Tajemnice różańca

1. Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty)

 1. Zwiastowanie (Łk 1, 26-38)
 2. Nawiedzenie (Łk 1, 39-47)
 3. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-14)
 4. Ofiarowanie w świątyni  (Łk 2, 41-52)
 5. Znalezienie w świątyni (Łk 2, 41-52)

2. Tajemnice światła (w czwartki)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie (Mt 3, 13-17)
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie (J 2, 1-12)
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia (Mk 1, 15; Mk 2, 3-13; Łk 7, 47-48)
 4. Przemienienie na górze Tabor (Łk 9, 28-36)
 5. Ustanowienie Eucharystii (J 6, 48-58; 1 Kor 11, 23-27)

3. Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki)

 1. Modlitwa w Ogrójcu (Łk 22, 39-46)
 2. Ubiczowanie (Mk 15, 6-15)
 3. Cierniem ukoronowanie (J 19, 2-6)
 4. Droga krzyżowa  (Łk 23, 26-33)
 5. Ukrzyżowanie (J 19, 17-30)

4. Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie (Mk 16, 1-7)
 2. Wniebowstąpienie (Mk 16, 14-20)
 3. Zesłanie Ducha Świętego (J 14, 23-31)
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Łk 1, 46-55)
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny (Mt 5, 1-12a)

po każdej tajemnicy można dodać:

"O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie zaś te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia"

(za: Droga do nieba, Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu, 2003, Wydanie LXII)

Top