W modlitwie różańcowej odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach  życie Pana Jezusa oraz życie Jego Matki - Maryi Dziewicy. Życie Pana Jezusa i Maryi Panny wskaże drogę naszego postępowania, a słowami modlitwy upraszamy sobie i naszym bliźnim potrzebne łaski.

Rozważania drogi krzyżowej ulicami Poznania 23.02.2012
ks. Mateusz Misiak
pobierz jako PDF

Wstęp

Po raz kolejny dramat Jerozolimy powtarza się na ulicach naszego miasta. Pragniemy rozważać tajemnicę naszego Odkupienia. W tej Drodze Krzyżowej towarzyszy nam krzyż O. Franciszka Banscha – oblata, który sprawując posługę kapelana w więzieniu w Dreźnie towarzyszył w ostatnim momencie życia skazanym na karę śmierci ofiarom II wojny światowej, a wśród nich poznańskiej „Piątce” z oratorium salezjańskiego. Idąc na śmierć młodzieńcy patrzyli na wysoko uniesiony krzyż, trzymany przez kapelana więziennego zgodnie z prośbą, którą wypowiedział jeden z nich: „Proszę trzymać krzyż tak wysoko, żeby każdy z nas mógł go widzieć do samego końca”…. Młodzieńcy mieli poczucie godności, że nie zdradzili Chrystusa i są Mu wierni do końca. Niech obecność tego szczególnego znaku doda nam wszystkim, a szczególnie młodym, odwagi w kroczeniu za Chrystusem.

Wprowadzenie do Drogi Krzyżowej
Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański w tym miesiącu, podkreślił wielkie znaczenie modlitwy, jako duchowego zanurzania się w Bogu, w postawie pokornego przylgnięcia do Jego woli. Przypomniał, że co roku, przygotowując nas do podążania za Chrystusem w tajemnicy Jego modlitwy, która jest źródłem światła i siły w godzinie próby. Z tego ufnego powierzenia się Bogu pochodzi wewnętrzne światło przemieniające człowieka, czyniące z niego świadka zmartwychwstania.

"Chociaż grzesznik był najzatwardzialszy,
jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę,
dostąpi łaski z nieskończinego miłosierdzia mojego."
(słowa Pana Jezusa do św. Faustyny)

Koronka do Bożego Miłosierdzia

(do odmawiania na różańcu)
Na początku:

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario...
Wierzę w Boga...


Na dużych paciorkach przed rozpoczęciem każdej dziesiątki:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Na dziesięciu małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki - miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Top