Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.

Boże, Mądrości Przedwieczna, pomnij na żywą wiarę
Służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji,
tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno,
a zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to więcej
znaczy niż wiele umieć, spraw, proszę Cię, niech
studia moje wzbogacają mój umysł i uszlachetnią moje
serce, by coraz żarliwiej poznawało Twoją Prawdę
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Błogosławiona Siostro Sancjo, módl się za nami.

Boże Ojcze Najlepszy,
Miłości Najwyższa,

który hojnie rozdzielasz swoje dary,
aby rosła rzesza Twoich świętych,
pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej,
Błogosławionej Sancji przyrzekającej w godzinie swej śmierci,
że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania,
udziel mi łaski ... o jaką Cię gorąco proszę
przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W modlitwie różańcowej odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach  życie Pana Jezusa oraz życie Jego Matki - Maryi Dziewicy. Życie Pana Jezusa i Maryi Panny wskaże drogę naszego postępowania, a słowami modlitwy upraszamy sobie i naszym bliźnim potrzebne łaski.

Rozważania drogi krzyżowej ulicami Poznania 23.02.2012
ks. Mateusz Misiak
pobierz jako PDF

Wstęp

Po raz kolejny dramat Jerozolimy powtarza się na ulicach naszego miasta. Pragniemy rozważać tajemnicę naszego Odkupienia. W tej Drodze Krzyżowej towarzyszy nam krzyż O. Franciszka Banscha – oblata, który sprawując posługę kapelana w więzieniu w Dreźnie towarzyszył w ostatnim momencie życia skazanym na karę śmierci ofiarom II wojny światowej, a wśród nich poznańskiej „Piątce” z oratorium salezjańskiego. Idąc na śmierć młodzieńcy patrzyli na wysoko uniesiony krzyż, trzymany przez kapelana więziennego zgodnie z prośbą, którą wypowiedział jeden z nich: „Proszę trzymać krzyż tak wysoko, żeby każdy z nas mógł go widzieć do samego końca”…. Młodzieńcy mieli poczucie godności, że nie zdradzili Chrystusa i są Mu wierni do końca. Niech obecność tego szczególnego znaku doda nam wszystkim, a szczególnie młodym, odwagi w kroczeniu za Chrystusem.

Wprowadzenie do Drogi Krzyżowej
Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański w tym miesiącu, podkreślił wielkie znaczenie modlitwy, jako duchowego zanurzania się w Bogu, w postawie pokornego przylgnięcia do Jego woli. Przypomniał, że co roku, przygotowując nas do podążania za Chrystusem w tajemnicy Jego modlitwy, która jest źródłem światła i siły w godzinie próby. Z tego ufnego powierzenia się Bogu pochodzi wewnętrzne światło przemieniające człowieka, czyniące z niego świadka zmartwychwstania.

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Top