Litania i modlitwy do s. Sancji

08 maj 2016
(23 głosów)

Litania do Bł. s. Sancji

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Siostro Sancjo,
Apostołko miłości Bożego Serca,
Pokorna uczennico Boskiego Mistrza,
Posłuszna Duchowi Świętemu,
Podążająca wytrwale ku szczytom świętości,
Mistyczko codzienności,
Radośnie pełniąca wolę Bożą,
Ofiarna w pracy dla bliźnich,
Czyniąca małe rzeczy w sposób niezwyczajny,
Duchowa Córo Świętego Franciszka,
Wzorze wierności ślubom zakonnym,
Siostro uboga i prosta,
Przykładzie ukochania prawdy,
Płomieniu czysty, pokorny,
Bezgranicznie ufająca Bogu,
Trwająca w ciszy przed Panem,
Czyniąca wszystko, by Miłość była kochana
Oddana Bogu na przepadłe,
Wytrwale z Jezusem idąca na Kalwarię,
Wynagradzająca za grzechy świata,
Znaku Dobroci Ojcowskiej,
Dostrzegająca piękno w każdym człowieku,
Krzywdy chętnie przebaczająca,
Niosąca pokój i nadzieję,
Umierająca z miłości,
Orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami!

C: Módl się za nami Błogosławiona Sancjo
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, który jesteś najwyższym dobrem, dzięki Twojej łasce błogosławiona Siostra Sancja poprzez całe życie naśladowała Chrystusa w Jego posłuszeństwie i pokorze, udziel nam swoich darów, abyśmy za jej przykładem byli świadkami Twojej odwiecznej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania przekazana przez Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Córek Matki Bożej Bolesnej.

Modlitwa (dla uczących się) o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. s. Sancji

Boże, Mądrości Przedwieczna, pomnij na żywą wiarę
Służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji,
tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno,
a zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to więcej
znaczy niż wiele umieć, spraw, proszę Cię, niech
studia moje wzbogacają mój umysł i uszlachetnią moje
serce, by coraz żarliwiej poznawało Twoją Prawdę
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Błogosławiona Siostro Sancjo, módl się za nami.

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Bł. s. Sancji Janiny Szymkowiak

Boże Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa, który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła rzesza Twoich świętych, pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji przyrzekającej w godzinie swej śmierci, że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski... o jaką Cię gorąco proszę przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Top