Sakrament bierzmowania

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje uczniów klas gimnazjalnych mieszkających na terenie parafii.

Na początku roku szkolnego w pierwszej klasie gimnazjum zainteresowani składają deklaracje o chęci rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Spotkania odbywają się w małych grupach według ustalonego i ogłoszonego harmonogramu (Program wywieszony jest w gablocie przy centrum duszpasterskim).

Osoby dorosłe, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania prosimy o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.

Więcej informacji w zakładce Duszpasterstwo > Młodzież i bierzmowani

Top