Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania

Przygotowanie trwa 2 lata i obejmuje uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej, mieszkających na terenie parafii. W klasie 7 w terminie od października do końca listopada zainteresowani składają deklaracje o chęci rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W klasie 7 są katechezy w niedzielę, po mszach świętych o godzinie 9.30. W klasie 8 młodzież spotyka się o godzinie 19.30 w piątki (w Centrum Duszpasterskim). Spotkania trwają 90 minut. W ramach spotkań młodzież przechodzi Kurs ewangelizacyjny Alfa, z dodatkowymi spotkaniami dot. sakramentów świętych. 
Osoby dorosłe, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania prosimy o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.

Więcej aktualnych informacji w zakładce DUSZPASTERSTWO - Młodzież i bierzmowani

Top