Chrzest

Terminy samramentu Chrztu św.: 

- I i III niedziela miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.15.
- możliwe jest też ustalenie innego terminu dogodnego dla rodziców i możliwego dla parafii.

Katechezy dla rodziców i chrzestnych:

UWAGA! W zwiazku z epidemią zostały zawieszone Katechezy dla rodziców i chrzestnych.
Proponujemy indywidualne spotkanie za pośrednictem wideokonferencji
- informacja w biurze parafialnym.

Formalności:

UWAGA! Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z około miesięcznym wyprzedzeniem.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

  • metrykę urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu,
  • zaświadczenie chrzestnych z ich parafii,
  • zgodę na Chrzest po za parafią - jeżeli rodzice mieszkają w innej parafii.

Rodzice chrzestni

Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę", wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym).

Top