Parafia św. Rocha - historia

Parafia pod wezwaniem św. Rocha obchodzi 25 listopada rocznicę poświęcenia swojego kościoła.

Historia

12 lipca 1628 roku biskup Łubieński eryguje parafię przy kościele św. Rocha, dla dzielnicy nazwanej Miasteczko. Pod koniec XVII wieku kościół zostaje oddany pod opiekę o. Franciszkanów i tutaj rozpoczął się kult obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, który to obraz 18 maja 1670 przeniesiono z kościoła św. Rocha do poznańskiej fary, a potem do kościoła Antoniego Padewskiego na wzgórzu Przemysła.
Do roku 1937 parafią św. Rocha zarządzali proboszczowie parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego. 1 stycznia 1937 roku na mocy decyzji księdza kardynała Augusta Hlonda ma miejsce wznowienie działalności i usamodzielnienie parafii pod zarządem księdza proboszcza Czesława Heyduckiego. 22 sierpnia 1938 r. ksiądz biskup Walenty Dymek poświęcił kamień węgielny, a parafia rozpoczęła budowę nowego, murowanego kościoła, który w przeciągu kilkunastu miesięcy stanął w stanie surowym obok starego drewnianego kościółka św. Rocha. Drewniany kościół spłonął pod koniec wojny, natomiast obecny kościół został odbudowany ze zniszczeń wojennych i zaczął gromadzić wiernych rozległych Rataj. Pod koniec lat 70-tych, mimo przeszkód stawianych przez władze komunistyczne, parafia licząca ponad 40 tys. mieszkańców zaczęła się dzielić dając początek nowym wspólnotom parafialnym budującym własne kościoły. I w ten oto sposób na poznańskich Ratajach powstały nowe piękne świątynie, a kościół św. Rocha jest dumny, że może się nazywać matką kościołów ratajskich.
18 sierpnia 2002 miała miejsce beatyfikacja siostry Sancji przez papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. Kościół św. Rocha od 4 kwietnia 2003 roku nosi miano sanktuarium błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak.

Stan aktualny

Obecnie parafia liczy około 7 tys. wiernych. Terytorium parafii to:
- os. Jagiellońskie,
- os. Oświecenia,
- strona zachodnia ul. Jana Pawła II,
- ul. Na Miasteczku,
- część ul. Piłsudskiego,
- ul. Św. Rocha,
- ul. Serafitek,
- część ul. Zamenhoffa

 

1 września 2022 roku została powołana do istnienia nowa parafia wyodrębniona z terenu parafii św. Rocha.
W związku z tym do parafii pw. Imienia Jezus w Poznaniu należą ulice oddzielone przebiegiem ul. Krzywoustego i Jana Pawła II, czyli

- Brneńska,
- Inflancka (nr 20),
- Jana Pawła II (strona wschodnia),
- Anny Jantar,
- Kaliska,
- Katowicka,
- Kórnicka (od nr 35),
- Lwowska,
- Łacina,
- Milczańska (nry 1-47),
- Czesława Niemena,
- Pleszewska, Polanka,
- Wojciecha Skowrońskiego,
- Andrzeja Sobczaka,
- Sowia,
- Zygmunta Warczygłowy,
- Zabrzańska.

Strona internetowa nowej parafii: www.parafialacina.pl

 

Kalendarium

Przełom XVI i XVII wieku - powstaje pierwszy kościół pod wezwaniem Św. Rocha.


Kościół św. Rocha na Miasteczku wykonany z muru pruskiego. Zburzony w 1945r.

1599 - Stanisławowo staje się przedmieściem Poznania.

1628 - niszczejący kościółek zostaje na tyle doprowadzony do pełnej używalności, że 12 lipca biskup M. Łubieński eryguje przy nim samodzielną parafię pod wezwaniem Św. Rocha.

1658 - przejęcie duszpasterstwa przez oo. Franciszkanów. To tutaj w okresie „POTOPU" zaczyna się i szerzy kult obrazu Maryi zwanego dziś "W CUDY WIELMOŻNEJ".

1670 - obraz „Matki Bożej w Cudy Wielmożnej” przeniesiono z kościoła św. Rocha do poznańskiej fary, a potem do kościoła Antoniego Padewskiego na wzgórzu Przemysła.

1747 - oo. Franciszkanie budują nowy kościół z tzw. muru pruskiego

Początek XIX wieku - parafia Św. Rocha przyłączona zostaje do parafii Św. Jana Jerozolimskiego.

1937 – 1 stycznia 1937 roku ponowne usamodzielnienie parafii (Kard. A. Hlond) i ustanowienie proboszczem ks. Cz. Heyduckiego.

1938 - obok starego kościółka, zbyt małego dla rozbudowującej się dzielnicy, powstaje nowy kościół według projektu arch. K. Morawskiego. (buduje F - MA Hoppel oraz czyn społeczny parafian)

22 sierpnia 1938 - Ks. biskup Walenty Dymek poświęcił kamień węgielny.

 


22 sierpnia 1938 r. Ks. Biskup Walenty Dymek poświęcił kamień węgielny.

24 grudnia 1938 - na wieży nowo wybudowanego kościoła zapalono choinkę.

1940 - 1945 - kościół służy jako magazyn mundurów niemieckich.

1944/1945 - płonie dach i fragmenty wnętrza.

1945 - odbudowa kościoła.

1950 - 1958 - wyposażenie wnętrza w ołtarze.

1962 - kolorowe tynki na kościele.

1968 - 1975 - starania o budowę jeszcze jednego kościoła dla olbrzymiej dzielnicy Rataje.

1975 - wstępna zgoda na budowę nowego kościoła.

1977 - otwarcie tymczasowej kaplicy pw. Nawiedzenia NMP na placu, gdzie ma stanąć nowy kościół (Os. Bohaterów II Wojny Światowej).

1978 - odświeżenie wnętrza kościoła.

10 kwietnia 1994 - poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego.

1995 (maj) - wykonanie marmurowego prezbiterium.

25 listopada 1995 - konsekracja kościoła, której dokonał Ks. Abp Jerzy Stroba.

1997 (lipiec) - przełożenie dachu.

1998 (kwiecień / maj) - malowanie wnętrza kościoła.

2000 (czerwiec) - nowe ławki.

5 października 2000 - poświęcenie obrazu św. Faustyny.

2001 (czerwiec / lipiec) - nowa elewacja zewnętrzna kościoła.

18 sierpnia 2002 - beatyfikacja siostry Sancji przez papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach.

25 sierpnia 2002 - przeniesiono trumienkę z relikwiami bł. s. Sancji z Domu zakonnego do kościoła św. Rocha i umieszczono w bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4 kwietnia 2003 - Dekret Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ustanawiający kościół parafialny pw. św. Rocha, sanktuarium błogosławionej siostry Sancji Szymkowiak.

2003-2013 - remont wieży kościoła, zainstalowanie nowego ogrzewania w kościele, nowa posadzka, malowanie kościoła, budowa Centrum Duszpasterskiego, ogrzewanie plebani, adaptacja niektórych pokoi na plebanii.

2015 (czerwiec / wrzesień) – remont dachu kościoła, renowacja sygnaturki z blachy miedzianej.

2016 (lipiec / wrzesień) – remont dachu plebanii i odnowienie elewacji.

2016 (listopad)– odnowienie i nowa aranżacja Kaplicy Miłosierdzia (otwarcie w dniu zakończenia Roku Miłosierdzia).

1 stycznia 2017 – rozpoczęcie obchodów 80-rocznicy wznowienia parafii.

2018-2022 - systematyczn renowacja kolejnych witraży w kościele oraz w kapilcy Miłosierdzia

2020 - restauracja kapliczki Matki Bożej

2021 - remont - odwilgocenie piwnic budynku probostwa ( m.in. sala prób scholi DA, pomieszczenia Parafialnego Zespołu Caritas)

6 grudnia 2021 - Nawiedzenie Matki Boskiej w kopii ikony Jasnogórskiej - Z Maryją w nowe czasy"

sierpień 2022 - renowacja figury św. Rocha

18 sierpnia 2022 - obchody 20-lecia beatyfikacji siostry Sancji

wrzesień 2022 - malowanie prezbiterium kościoła

 

Ostatni proboszczowie:

ks. Czesław Heyducki (1937 - 1942);
ks. Tomasz Malepszy (1945);
ks. Szczepan Czemplik (1945 - 1962);
ks. Stanisław Bielski (1962 - 1974);
ks. Zbigniew Gmerek (1974 - 1975);
ks. Stefan Schudy (1975 - 1992);
ks. Eugeniusz Antkowiak (1992 - 2003);
ks. Mateusz Misiak (2003 - 2013);
ks. Piotr Garstecki (2013 - )

Top