Akcja Katolicka - jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolstwa Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest społeczną organizacją, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby, które pragną oprzeć swoje życie na zasadach wynikających z nauki Kościoła, w szczególności dotyczących małżeństwa i rodziny.

spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.30

W ramach Caritas diecezji obok diecezjalnej centrali Caritas i jej placówek istnieje również drugi, w znacznej mierze samodzielny nurt pracy na szczeblu parafialnym - Parafialny Zespół Caritas. Oba nurty - "centralny" i "parafialny" - wzajemnie się uzupełniają i oddziałują na siebie.

Chrześcijanie nie mogą zachować żywej wiary, o ile nie karmią się przy stole Słowa i przy stole Ciała Chrystusa. Dlatego rozważanie Pisma Świętego jest żywotną sprawą dla całego Kościoła. Poznawanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa jest obecnie konieczne wobec powierzchowności wiary u wielu chrześcijan.
Nasze spotkania przyczynią się do lepszej znajomości Pisma Świętego, a tym samym pogłębiania wiary w Chrystusa.

Duszpasterstwo dzieci

GREGORIANKI
schola dziecięca spotyka się na próbach w niedziele o godz. 10.00 w Centrum Duszpasterskim.

Służba liturgiczna

MINISTRANCI MŁODSI (podstawówka)
mają swoją zbiórkę w sobotę (oprócz pierwszej soboty miesiąca) o godz. 9:00.

MINISTRANCI STARSI (gimnazjum i wyżej)
mają swoją zbiórkę również w sobotę (oprócz pierwszej soboty miesiąca) o godz. 9.00

Duszpasterstwo młodzieży

SCHOLA
ma swoje próby w piątki o godz. 17.30 oraz w niedzielę przygotowanie do Mszy św. o godz. 8.45 w Centrum Duszpasterskim”.

DUSZPASTERSTWO KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWNIA
Młodzież spotyka się z animatorami wg. grafiku podanego na początku roku szkolnego.

SPOTKANIA DM-u ( MŁODZIEŻOWA GRUPA DUSZPASTERSKA)
odbywają się w każdy piątek o godz. 19.30 w Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II. Wszelkie informacje na facebooku.

GRUPA MODLITWY W DUCHU TAIZE
spotyka się w poniedziałki o godz. 20.00 w kaplicy Centrum Duszpasterskiego im. Jana Pawła II.

spotkanie w każdy czwartek o godz. 11.00 w Centrum Duszpasterskim.

Dobre towarzystwo ! Super kawa i kruche ciacho. Niezwykłe dyskusje i niedokończone rozmowy na każdy temat. Krótka katecheza i fajna integracja. Dobry śpiew i zdrowe samopoczucie.

spotkanie w drugą środę miesiąca po wieczornej Mszy św.
spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w salce ORATORIUM

Przy naszej parafii od lat działa poradnia psychologiczna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Duszpasterskiego we wtorki w godzinach 17-19. Poradnię prowadzi psycholog Magdalena Tokłowicz, tel. 695857555.

spotkanie we wtorek o godz. 19.00 i w niedzielę o godz.18.00 w salce B.

Zaczęło się w madryckich barakach
Droga Neokatechumenalna narodziła się w 1962r. w Madrycie, w barakach "Palomeras altas". Kiko Arguello z kilkoma braćmi, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. Słowo to, które rodziło się słabe i nieporadne z powodu trudności wynikających z faktu przepowiadania Ewangelii ludziom bez kultury i żadnego wykształcenia, zaczęło konkretyzować się w swego rodzaju syntezę katechetyczną, opartą na trójnogu Słowo Boże - Liturgia - Wspólnota, który w miarę jak zstępował w serca ubogich, powodował narodzenie się nowej rzeczywistości.

Cel Rady
Celem Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.

Cel Rady
Celem Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada ta jako zespół duszpasterzu i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.

spotkanie w pierwszą środę miesiąca w salce P po Mszy św. wieczornej i nowennie.

spotkania w ostatnią niedzielę miesiąca na Nieszporach o godz. 16.00.

Top