Sakramenty Święte

18 maj 2008
(69 głosów)

1. Chrzest

W I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.15.
Katechezy (dwie !) dla rodziców i chrzestnych - zwykle w piątek przed I i III niedzielą chrztu w salce Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II o godz. 18.30.

TERMINY KATECHEZ CHRZCIELNYCH 2020 dla rodziców i chrzestnych:

UWAGA! W zwiazku z epidemią zostały zawieszone Katechezy dla rodziców i chrzestnych.
Proponujemy indywidualne spotkanie za pośrednictem wideokonferencji
- informacja w biurze parafialnym.

- styczeń: 3, 17, 31
- luty: 14, 28
- marzec: 13
- kwiecień: 3, 17
- maj: 8, 15
- czerwiec: 5, 19

Godz. 18.30 - salka nr. 8

UWAGA! Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z około miesięcznym wyprzedzeniem.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • metrykę urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu,
 • zaświadczenie chrzestnych z ich parafii,
 • zgodę na Chrzest po za parafią - jeżeli rodzice mieszkają w innej parafii.

Rodzice chrzestni

Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę", wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym).

2. Sakrament pojednania - Spowiedź

 • w dni powszednie - przed każdą Mszą św. i na początku Mszy św. (w lipcu i sierpniu spowiedź przed Mszą św.),
 • w każdy czwartek przez cały dzień 8.30 - 18.00, (w lipcu i sierpniu spowiedź 8.30-12.00 oraz 16.00-18.00),
 • w niedziele i święta - na początku Mszy św. (nie ma spowiedzi podczas Mszy św. o godz. 11.00)

3. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w Eucharystii – Pierwsza Komunia św.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. rozpoczynają dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej mieszkające na terenie parafii św. Rocha na początku roku szkolnego. Rodzice składają deklarację i zapisują dziecko do przygotowania. Cyklicznie odbywają się katechezy i spotkania dla dzieci oraz rodziców przygotowujące do Pierwszej Komunii św. Rodzice w raz z dziećmi uczestniczą w niedzielnych Mszach św. o godz. 11.00.

Informacje dla rodziców.
Zaangażowanie rodziców w przygotowanie dziecka do I Komunii św. Rodzice pierwszymi nauczycielami i przekazicielami wiary
• Przekazywanie wiary
o Uczestnictwo w Mszy Świętej niedzielnej
o Uczestnictwo rodziców wraz z dziećmi w nabożeństwach
o Modlitwa z dzieckiem
o Rozmowa z dziećmi o wierze i Bogu
o Błogosławieństwo dzieci przez rodziców
• Pogłębienia swojej wiedzy
o Osobista lektura Pisma św.
o Katechizm i literatura religijna
o Uczestnictwo w spotkaniach

Sprawy praktyczne.
• Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. rozpoczynają dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej mieszkające na terenie parafii św. Rocha (nie przynależność szkolna, ale faktyczne zamieszkanie). Jeżeli nie mieszkają w parafii św. Rocha, a chcą tu przygotowywać się przystąpić do Pierwszej Komunii – prosimy o dostarczenie zgody z parafii zamieszkania.
• Podczas pierwszego spotkania dla Rodziców rozdane będa formularze zgłoszenia - "Deklaracje". Wypełnione „Deklaracje” przynosimy na kolejne spotkanie (październik).

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. w roku 2020

Uwaga Rodzice i Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. W Dekrecie Księdza Arcybiskupa w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii, znajdujemy zalecenia dotyczące planowanych w parafiach uroczystości Pierwszokomunijnych. Bardzo nam zależy, aby Dzieci mogły przystąpić do Pierwszej Komunii św. w spokojnym i bezpiecznym czasie i mamy na uwadze dobro Waszych dzieci. Dlatego też, skoro stan epidemii nie został odwołany, postanowiliśmy przesunąć uroczystości z 17 maja 2020 i przenieść je na niedzielę 20 września 2020 roku na godz. 11.00, mając nadzieję, że do tego czasu sytuacja w kraju się uspokoi. Gdyby jednak ktoś z Państwa pragnął, aby dziecko przyjęło I Komunię Świętą w innym terminie, prosimy o osobisty kontakt z księdzem proboszczem, aby udało się znaleźć najlepsze dla Państwa i Waszego dziecka rozwiązanie.

Rodzicom dzieci klas trzecich, którzy chcieliby wcześniej niż we wrześniu posłać dziecko do Pierwszej Komunii (uroczystość Pierwszej Komunii św. postanowiliśmy przenieść na niedzielę 20 września 2020 roku, mając nadzieję na ustanie epidemii), chcemy zaproponować uroczystość w małych grupach (4-5 dzieci) w czerwcu w soboty przed południem 13, 20, 27 czerwca. Zdecydowanych rodziców prosimy o kontakt w najbliższym tygodniu z biurem parafialnym lub też z siostrą Judytą.

 

 

4. Sakrament bierzmowania

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje uczniów klas gimnazjalnych mieszkających na terenie parafii. Na początku roku szkolnego w pierwszej klasie gimnazjum zainteresowani składają deklaracje o chęci rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w małych grupach według ustalonego i ogłoszonego harmonogramu (Program wywieszony jest w gablocie przy centrum duszpasterskim).
Osoby dorosłe, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania prosimy o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.

Więcej informacji w zakładce DUSZPASTERSTWO - Młodzież i bierzmowani

 

 

5. Sakrament małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem w biurze parafii zamieszkania.

Przynoszą ze sobą:

 • Świadectwo chrztu - aktualne nie starsze jak trzy miesiące,
 • Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych
 • W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa
 • Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka
 • W przypadku, gdy sakrament małżeństwa będzie udzielony na postawie licencji (przygotowanie i protokół sporządzany był w innej parafii), licencję i dokumenty z USC dostarczamy do parafii na miesiąc przed datą sakramentu małżeństwa.

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński w parafii św. Rocha w Poznaniu (a jedno z narzeczonych mieszka w parafii św. Rocha), zgłaszają się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem w czwartek (prosimy o wcześniejszy kontakt, by umówić się na spotkanie) w godz. 16.00 - 17.30 u ks. proboszcza w biurze parafialnym. Jeżeli do sakramentu małżeństwa narzeczeni przygotowują się w własnej parafii, a ślub ma odbyć się w kościele pw. św. Rocha - narzeczeni przynoszą tzw. LICENCJĘ  na miesiąc przed datą zawarcia małżeństwa umawiajac się uprzednio z księdzem proboszczem w biurze parafialnym parafii św. Rocha.

a) Katecheza przedmałżeńska dla narzeczonych

Katecheza przedmałżeńska w naszej parafii w roku katechetycznym 2019/2020 będzie się odbywać w poniższych terminach. Spotkania w tych okresach w poniedziałki i czwartki o godzinie 18:30 w Centrum Duszpasterskim im Jana Pawła II. Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów.

UWAGA! W zwiazku z epidemią zostały zawieszone Katechezy Przedmałżeńskie.
Zaległe spotkania w ramach Katechez Przedmałżeńskich dla Narzeczonych będzie można odbyć w późniejszym terminie. W przypadkach naglących prosimy o kontakt z Panem Marcinem, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W związku z sytuacją epidemii, która wciąż trwa, Katechezy Przdmałżeńskie prowadzone w parafii zostały zawieszone do odwołania. W nawiązaniu do dekretu księdza biskupa odnośnie nauk przedmałżeńskich w czasie COVID-19 informujemy, że w czasie epidemii na terenie Archidiecezji Poznańskiej księża proboszczowie będą przygotowywać do sakramentu małżeństwa w trakcie spisywania protokołu, a także zobowiążą Państwa do uzupełnienia katechez już po ustaniu epidemii.
Jeżeli chodzi o Poradnie dla narzeczonych, to spotkania mogą odbywać się w formie online pod warunkiem, że prowadzący bierze na siebie odpowiedzialność za odpowiednie zorganizowanie zajęć – aktualnie nie mają one charakteru obowiązkowego.

Poniżej zamieszczamy tekst Komunikatu Kurii podpisanego przez biskupa Szymona Stułkowskiego, który otrzymali księża proboszczowie w archidiecezji poznańskiej.

***
Czcigodny Księże Proboszczu,
W związku z powracającymi pytaniami dotyczącymi przygotowania do małżeństwa, przypominamy, że nie są organizowane katechezy przedmałżeńskie w formie online i nikt nie jest upoważniony do ich prowadzenia. W związku z tym nie należy zachęcać narzeczonych do poszukiwania takiej formy.
Narzeczeni, którzy zawierają związek małżeński w okresie epidemii, a nie wzięli wcześniej udziału w katechezach przedmałżeńskich powinni być przygotowani przez proboszcza, na podstawie materiałów przesłanych we wcześniejszym komunikacie, oraz zobowiązani w sumieniu do wzięcia udziału w całym przygotowaniu po ustaniu przeszkód.
Zajęcia w poradni dla narzeczonych indywidualne mogą odbywać się w formie online pod warunkiem, że prowadzący bierze na siebie odpowiedzialność za odpowiednie zorganizowanie zajęć – aktualnie nie mają one charakteru obowiązkowego.
Brak zaświadczeń z katechezy i poradni w czasie trwania stanu epidemiologicznego nie może być przeszkodą do pobłogosławienia małżeństwa.
Nadzwyczajna procedura obowiązywać będzie do czasu odwołania, które zależeć będzie od rozporządzeń władz cywilnych. O zmianach informować będziemy w kolejnych komunikatach.

Biskup Szymon Stułkowski
Wikariusz Generalny
***

 

Miesiąc

Termin (konkretne dni)

IX 2019

X 2019

7 – 24 (7,10,14,17,21,24)

XI 2019

4 – 28 (4,7,18,21,25,28)

XII 2019

2 – 19 (2,5,9,12,16,19)

I 2020

13 – 30 (13,16,20,23,27,30)

II 2020

3 – 20 (3,6,10,13,17,20)

III 2020

2 – 19 (2,5,9,12,16,19)

IV 2020

V 2020

4 – 21 (4,7,11,14,18,21)

VI 2020

VII 2020

VIII 2020

3 – 20 (3,6,10,13,17,20)

IX 2020

7 – 24 (7,10,14,17,21,24)

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Marcin Skrobczyński: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

b) Poradnia Rodzinna dla narzeczonych

UWAGA!

Od września 2019 roku Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych przy parafii św. Rocha zawiesza swoją działakność do odwołania.

Informacje o działających poradniach oraz terminach znajdują się na stronie internetowej Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin - www.dr.archpoznan.pl

 

 

6. Sakrament chorych

Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. w pierwszy piątek i w sobotę po pierwszym piątku miesiąca w godz. 9.00 - 12.00. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym. Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy uczestniczą przy udzielaniu Komunie św.

Pogrzeby

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

Top