Zapraszamy na obchody Tygodnia Misyjnego do Fary Poznańskiej.