Historia plakatu na rok duszpasterski 2017-2018

28 listopad 2017
(2 głosów)

 

Z pewnością pamiętacie Państwo plakat powieszony na ścianie Centrum Duszpasterskiego im. św. Jana Pawła II przy parafii pw. Św. Rocha w Poznaniu, przedstawiający widok z wieży kościoła, któremu towarzyszyło zdanie „Idźcie i głoście” – hasło roku duszpasterskiego 2017. Hasłem kolejnego roku duszpasterskiego jest „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – i to ono stało się punktem wyjścia do prac nad nowym plakatem.

 

Zastanawialiśmy się, jak obrazowo ukazać to napełnienie Duchem Świętym – jak dać wyraz temu, że jest On wśród nas, napełnia nas i przenika. Chcieliśmy zobrazować fakt, że Zesłanie Ducha Świętego opisane w Dziejach Apostolskich nie było wydarzeniem jednorazowym, że On nieustannie napełnia nas i przenika.

Poszukując natchnienia, natknęliśmy się na obraz Pentecostés pędzla El Greco, przedstawiający właśnie moment Zesłania Ducha Świętego w wieczerniku. Postanowiliśmy, że odtworzymy go fotograficznie. Zdecydowaliśmy się jednak dodać coś od siebie – rozszerzyliśmy kadr o postaci niewystępujące w oryginale, o współcześnie ubranych ludzi. Naszym zamiarem było ukazanie poprzez ten zabieg ciągłości tego wydarzenia: że nie było ono jednorazowe i skończone, przeciwnie – trwa do dziś.

W niedługim czasie zorganizowaliśmy amatorską sesję zdjęciową, na którą zaprosiliśmy – w charakterze modeli – studentów z Duszpasterstwa Akademickiego św. Rocha. Było to dla nas wszystkich nowe, ciekawe doświadczenie. Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego plakatu, bez których pracy i zaangażowania ten projekt nie miałby szans na realizację. Bóg zapłać!

twórcy plakatu:
męska wspólnota Lew Judy
wraz z przyjaciółmi

PS. W ramach dodatku – kilka fotografii „od kuchni”

 

 

 

{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję do bł. s. Sancji!
qlform generator by ql.de
Top