Grupa zabawowa dla małych dzieci

26 wrzesień 2016
(0 głosów)

Już od 4 października w sali przedszkolnej Centrum Duszpasterskiego odbywać się będą zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lat. Na zajęcia zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/opiekunami. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 października o godzinie 16.15. Każde zajęcia trwają 2 godziny, a ich koszt wynosi 20,- zł. Zachęcamy do uczestnictwa, dzięki któremu wspiera się rozwój swoich dzieci i przygotowuje do pójścia do przedszkola.

 

Czym jest Grupa Zabawowa?
Grupa Zabawowa (GZ) to zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod merytoryczną opieką animatora. To propozycja dla dzieci najmłodszych – nawet tych, które mają dopiero kilkanaście miesięcy. W Grupie uczestniczą dzieci w różnym wieku - od 1,5 do 4 lat.
GZ skoncentrowana jest na symulowaniu rozwoju dziecka, jednocześnie zapewnia rodzicom wsparcie i umożliwia wymianę doświadczeń z innymi opiekunami. Mają oni okazję jeszcze bardziej wzmocnić swoje kompetencje i skorzystać z doświadczenia i wiedzy animatora.
W GZ, w odróżnieniu od innych form opieki nad najmłodszymi, rodzice lub opiekunowie towarzyszą swoim dzieciom podczas zajęć. Służy to nie tylko dobremu samopoczuciu dzieci, ale także pozwala dorosłym rozwijać własne umiejętności i wzmacniać relacje. Rodzice mają szansę odkrywać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka W późniejszych etapach uczęszczania na zajęcia rodzic stopniowo oddala się od dziecka. Będąc z nim przez cały czas w jednej sali dziecko ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, rodzic natomiast może nawiązać kontakt z innymi dorosłymi, dzielić się doświadczeniem. Jest to bardzo łagodny sposób przejścia przez etap oddalania się, który ułatwia obu stronom rozstanie w sytuacji pójścia do przedszkola.

Rola rodzica:
- zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez własną obecność w sali, gdzie odbywają się zajęcia
- inicjowanie procesu oddzielania się poprzez stopniowe oddalanie się od dziecka w trakcie kolejnych zajęć
- wspieranie samodzielności dziecka
- nawiązywanie kontaktu z innymi rodzicami, dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wspieranie
- przekazywanie informacji zwrotnych animatorom na temat działania GZ

Rola dziecka:
- obecność na zajęciach GZ
- uczestniczenie w działaniach proponowanych przez animatora w sposób bierny lub aktywny
- Komunikowanie swoich potrzeb: mimiką, gestem, wokalizacjami lub zdaniami.

Rola animatora:
- opracowanie scenariuszy spotkań
- przeprowadzenie zajęć dla dzieci
- czuwanie nad bezpieczeństwem
- zachęcanie uczestników do włączenia się w proponowane aktywności
- akceptowanie biernego uczestnictwa dzieci w zajęciach
- organizowanie materiałów do zajęć
- tworzenie relacji z dziećmi i warunków zaspokajających ich potrzeby rozwojowe
- monitorowanie przebiegu i rozwój GZ

 

{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję do bł. s. Sancji!
qlform generator by ql.de
Top