DRZWI ŚWIĘTE - Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

12 grudzień 2015
(0 głosów)

REKOLEKCYJNE PARAFIALNE wprowadziły nas w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Kulminacją tej inaguracji w naszej Parafii było otwrcie "Drzwi Świętych", którego dokonał 16 grudnia 2015 roku, rekolekcjonista ksiądz Krzysztof Mudlaff – ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego. Nasza Parafia - Sanktuarium błogosławionej siostry Sancji otrzymała przywilej "Drzwi Świętych" na mocy specjalnego dekretu Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

{phocagallery view=categories|categoryid=623}

ODPUSTY Z OKAZJI NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA
W sanktuarium błogosławionej s. Sancji Szymkowiak

CO OZNACZA PRZYWILEJ DRZWI ŚWIĘTYCH?

Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając zwykłe warunki (I) w łączności z czynem – dziełem (II) obdarzonym odpustem.

I. Warunki zwyczajne są następujące:
1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.;
3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;
4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny – dzieła obdarzone odpustem:
1. Wszyscy wierni
mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni
mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

3. Każdy wierny,
który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.

{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję do bł. s. Sancji!
qlform generator by ql.de
Top