Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w roku 2016/2017

01 październik 2016
(0 głosów)

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje uczniów klas gimnazjalnych mieszkających na terenie parafii. Na początku roku szkolnego w pierwszej klasie gimnazjum zainteresowani składają deklaracje o chęci rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w małych grupach według ustalonego i ogłoszonego harmonogramu (Program wywieszony jest w gablocie przy centrum duszpasterskim).
Osoby dorosłe, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania prosimy o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2016-2017 dla uczniów 1, 2 i 3 klasy gimnazjum znajduje się w zakładce Duszpasterstwo/Młodzież i bierzmowani.
Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować bezpośrednio do: ks. Adrian Szafranek, x.adriasz@gmail. com, tel. 537-408-445.

{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję do bł. s. Sancji!
qlform generator by ql.de
Top