Akcja Katolicka

19 maj 2008
(0 głosów)
Akcja Katolicka - jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolstwa Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich.
Akcja Katolicka w Polsce jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski.
Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. Świętem jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

Cel i działalność Akcji Katolickiej
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
- pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
- kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić:
- działalność oświatową, wychowawczą i wydawniczą;
- działalność kulturalną i informacyjną w szczególności przy użyciu środków przekazu;
- działalność dobroczynną;
- działalność turystyczno - sportową;
- działalność gospodarczą.
Top