Parafialna Rada Duszpasterska

19 maj 2008
(0 głosów)

Cel Rady
Celem Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada ta jako zespół duszpasterzu i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.


W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii Świętego Rocha wchodzą:
Ks. Piotr Garstecki
Ks. Krzysztof Grześkowiak
Ks. Łukasz Lewandowski
Siostra Janina Krause
Pani Monika Dyba
Pani Beata Jankowska
Pan Rafał Kiełczewski
Pani Ewa Konieczna
Pani Mariola Kowalska
Pan Krzysztof Marciniak
Pani Agata Orzech
Pan Wojciech Pietraszkiewicz
Pan Krzysztof Pietrzyński
Pan Grzegorz Schoepe
Pan Piotr Szafałowicz
Pani Marta Telesińska
Pani Klaudia Walkowiak

Zadania i kompetencje Rady
Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.
Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.
Sprawy materialno - gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych. Ewentualne wnioski dotyczące kwestii materialno - gospodarczych związanych z duszpasterstwem Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do Parafialnej Rady Ekonomicznej.
Sprawy ściśle katechetyczne należą do kompetencji Parafialnej Rady Katechetycznej.
Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności do Kurii Arcybiskupiej.

{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję do bł. s. Sancji!
qlform generator by ql.de
Top