Kręgi Biblijne Dorosłych

19 maj 2008
(0 głosów)

Chrześcijanie nie mogą zachować żywej wiary, o ile nie karmią się przy stole Słowa i przy stole Ciała Chrystusa. Dlatego rozważanie Pisma Świętego jest żywotną sprawą dla całego Kościoła. Poznawanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa jest obecnie konieczne wobec powierzchowności wiary u wielu chrześcijan.
Nasze spotkania przyczynią się do lepszej znajomości Pisma Świętego, a tym samym pogłębiania wiary w Chrystusa.

 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
św. Hieronim

W naszej parafii spotykają się Kręgi Biblijne:
Krąg Św. Mateusza - poniedziałek godz. 19.00;
Krąg Św. Marka - czwartek godz. 19.00;
Krąg Św. Łukasza - czwartek godz. 19.00;
Krąg Św. Jana - piątek godz. 19.00;
Krąg Św. Pawła - poniedziałek godz. 19.00.

Dzięki Kręgom Biblijnym będziemy mogli zrozumieć swoje codzienne życie w świetle Ewangelii.
W imieniu swoim i uczestników zapraszam wszystkich chętnych – młodych i dorosłych – do udziału w spotkaniach kręgu biblijnego.

ks. Mateusz Misiak

Top