Misyjny Różaniec Rodzin

19 maj 2008
(1 głos)
spotkanie w pierwszą środę miesiąca w salce P po Mszy św. wieczornej i nowennie.
Założycielka Dzieła Rozkrzewienia Wiary, Paulina Jaricot, pragnęła, by modlitwa różańcowa wparła dzieło ewangelizacji na całym świecie. Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Paulina organizuje piętnastki - grupy piętnastu osób, z których każda zobowiązuje się do rozważania i odmawiania jednej tajemnicy dziennie. W ten sposób członkowie na całym świecie stają się zjednoczeni w modlitwie za zbawienie wszystkich ludów świata.
Misyjne korzenie Żywego Różańca odkrył na nowo w latach pięćdziesiątych ks. Abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary w USA. Pragnął, aby każdy chrześcijanin modlił się w intencjach całego Kościoła, dlatego każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów:

Kolor zielony - Afrykę - nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych.
Modlitwa
Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi siostrami i braćmi, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Kolor czerwony - Amerykę - podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.
Modlitwa
Dziewico z Guadelupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

Kolor biały - Europę i Ojca Świętego - oznacza kolor skóry Europejczyków.
Modlitwa
Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.

Kolor niebieski - Oceanię - symbolizuję Ocean Spokojny, na którym rozsiane są rozliczne wyspy.
Modlitwa
Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, którą obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńską troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Kolor żółty - Azję - przypomina ludy Azji, najliczniejsze w świecie.
Modlitwa
Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

Żywy Różaniec Misyjny to:
- odmawianie dziesiątka różańca dziennie w intencjach misyjnych;
- comiesięczna stała ofiara materialna na cele misyjne;
- czytanie i propagowanie prasy misyjnej;
- pozyskiwanie nowych członków Żywego Różańca Misyjnego.


Maryjo Niepokalana, Panno Wierna, która przez wiarę i miłość stałaś się najbliższą współpracownicą Chrystusa w dziele zbawienia świata. Otocz macierzyńską opieką misjonarzy, aby żadnemu z nich nie zabrakło wiary i miłości, nawet wtedy, gdy głoszona przez nich Ewangelia jest z trudem przyjmowana.
{emailcloak=off}
Prześlij swoją intencję do bł. s. Sancji!
qlform generator by ql.de
Top